UTDELING AV DIPLOMER

På årets årsmøte ble følgende diplomer tildelt:

Terje Johansen, Egil Nausvik og Bjørn Erik Strand tildeles diplom for arbeid med brygge og toalettbygg på Oustøya.

Ole Kvalheim tildeles diplom for mangeårig arbeid i styret.

Stein Skiaker tildeles merke i sølv for styrearbeid, for ansvar for Oustøya og mange år i valgkomitéen.

Trond Ramstad tildeles merke i gull (æresmedlem) for mange år i styret, varamedlem, sekretær, leder for Oustøya og nestleder i FB1860 hvor han tok over som leder i 2019. Han sitter også i Småbåtutvalget i Oslo kommune. I tillegg har han startet aksjonen «Bevar båtlivet i Oslofjorden» og et stort engasjement for å bevare opplagstomta på Sjølyst.

Flere nyheter