VANNET ER SKRUDD PÅ

Vannet på bryggene i havna i Frognerkilen er satt på (ikke brygge 2).
Sommerens bryggeplassnummer er nå tilgjengelig på «Din side».
En del medlemmer har fått ny båtplass i år grunnet ombygging av brygge 8 og ny brygge 2.

Flere nyheter