VÅRPUSS

Det merkes kanskje ikke, men sommeren nærmer seg med raske skritt og vi ber alle som ligger på de ytterste to-tre plassene på sin rekke om å starte klargjøring og og forberede seg på utsett på kort varsel. 

Kalender for bestilling av utsett er åpnet.  
Denne finner du via din side. Der finner du også navn og telefonnummer til båteiere på din rekke, avtal gjerne med de på forhånd. Informasjon finnes også på IDmerker festet på båt/bukk. Når du får beskjed om at det er din tur må du bestille utsett snarest mulig og så kort tid som mulig etter båten utenfor. Slik sperres ingen inne og alle kommer ut i tide.

Plassen under og rundt båten skal holdes ryddig!

Legg plast el.l. under båten ved skraping og stoffing, denne skal ryddes hver dag. Utstyr og søppel skal samles/kastes daglig. Bruk miljøboden for spesialavfall, følg anvisninger på hva som skal hvor. Kun spillolje i spilloljetanken, diesel og andre brennbare væsker må i egen, merket tank. FB-1860 må betale straffeavgift dersom dette blandes. Unnlatelse kan få både praktiske og økonomiske konsekvenser.
NB! Hensetting av bensin er strengt forbudt! Bensin må leveres til godkjent mottak.
Tilkobling til strøm er kun tillatt når du selv er tilstede.Grunnet brannfare anses brudd på dette som alvorlig og kan medføre avvisning ved fremtidig ønske om opplag.

Skap i mastehusetMastehuset kan åpnes med portbrikke. Alle som er registrert både med skap og gyldig portbrikke (ligger i sommer- el vinterhavn i Frognerkilen) har fått tilgang. Øvrige må ta kontakt for utstedelse av brikke. Har du skap i mastehuset MÅ dette være merket med medlemsnummer og forening – kontroller at dette er gjort så snart som mulig. Alle låste, umerkede skap vil også i år bli åpnet og tømt etter 1.juni.

Baugmerke – ønsker du å besøke Oustøya i sommer må du ha baugmerke. Har du plass i sommerhavn hos oss utstedes dette automatisk. Har du ikke sommerhavn må baugmerket bestilles, gjerne som svar på denne eposten (nb: til fb1860@fb1860.no). Det gis beskjed når merket er klart, det kan da hentes hos havnevakt i Frognerkilen. 

Dugnad avholdes på opplagsplassen når denne er ryddet for båter, vi kommer tilbake med dato og tid og håper du har anledning til å komme!For ytterligere informasjon sjekk vår hjemmeside og eventuelle oppslag ved mastehuset.

GOD VÅRPUSS!

Flere nyheter

Seilbåten Roxanne

Seilforeningen har en en seilbåt som kan brukes av foreningens medlemmer. Denne kan lånes til turer, og båten deltar også på Ullern Cup og Oustøyaregattaen.

Les mer