Søppel – miljøavfall

Du er selv ansvarlig for å sørge for at du følger retningslinjene som gjelder for opplaget.

Ikke tilgris parkeringsområdet med maling/bunnstoff etc. – rydd og fei plassen når båten flyttes!

Det er tilgang til vann og strøm, grunnet brannfare er strøm kun tillatt tilkoblet når du selv er ombord.
Brudd på dette vil kunne medføre avvisning, også for fremtidig mulighet for opplag. Ved spesielle behov,
som f.eks. lading av batteri, må dette utføres når du selv er ombord.

Det må ikke foretas arbeider med båtpuss e.l. som er til sjenanse, eller vil tilgrise andre båter på opplagsplassen
eller området for øvrig. 

Flere nyheter

OSLO MARATON 16. SEPTEMBER 2023

Melding:Nabovarsel Oslo Maraton arrangeres 16. september 2023. Dette vil i større eller mindre grad få konsekvenser for beboerne i området rundt løypa og vi beklager

Les mer