Reglement – Oustøya

Bryggeanlegg ligger på Oustøyas nord-vestre del. Se etter rødt klubbhus, brygger og FB-1860s vimpel. Oustøya skal være til hygge og glede for flest mulig av foreningens medlemmer. Et sted hvor vi kan møtes, prate og hygge oss sammen, eller om vi vil, bare slappe av. Det er derfor nødvendig at alle som bruker øya, tar hensyn til hverandre og bidrar til å holde stedet i orden. Med dette for øyet, ber vi brukerne under mottoet: «Ta i mot tampen» innrette seg etter følgende retningslinjer: 

I. Adgang 

med FB-1860s vimpel i tillegg til synlig årsmerke(baugmerke).Husk at det er vimpelplikt og baugmerkeplikt for de medlemmer som besøker foreningens område på Oustøya. Bare medlemmer som benytter havnen i Frognerkilen og/ eller opplaget på Sjølyst, får baugmerke. Alle medlemmer med godkjent baugmerke og vimpel kan legge til ved våre brygger og bøyer. Medlemmer har anledning til å ta med én vennebåt i den utstrekning det ikke fortrenger foreningens øvrige medlemmer. Vennebåt skal alltid avklares med vakt og vakten skal informere at de kan risikere å måtte flytte båten til en annen egnet plass hvis et medlem med gyldig adgang ønsker tilgang til anlegget når vakt er tilstede. Vennebåter sin størrelse skal følge foreningens bestemmelser med tanke på maksimal lengde. På grunn av dybdeforholdene bes lite dyptgående båter legge seg på eller forhale til de grunneste plassene når plasshensyn og hensynet til mer dyptgående båter gjør dette nødvendig. Det forutsettes at brygger og bøyer ikke overbelastes. Vimpler kan kjøpes i vakta i Frognerkilen eller på Oustøya. 

II. Anlegget 

Bruk stedet så ofte du ønsker, og forlat det i den forfatning som du selv ønsker å finne det når du ankommer. Det er forbudt å slå opp telt på området. Det er båndtvang for hunder hele året. Brenn ikke bål og fyr ikke opp grillen på bakken eller på bart fjell, men bruk foreningens oppsatte griller. Engangsgriller er forbudt på vårt leide område. Ta vare på vegetasjonen. Bruk kun båttoalett tilkoblet septiktank når du ligger ved brygge eller bøye. Ta hensyn til de som vil bade. For de som ikke kan bruke båtens toalett har vi en «Snurredass» tilgjengelig bak klubbhuset. Toalettet er alltid låst og medlemmer som ikke kan benytte egen båt sitt toalett kan henvende seg til vakten for å låne nøkkel slik at de kan benytte toalettet. På grunn av  «Snurredassens» kapasitet er det viktig at de medlemmer som kan bruke båt toalett, gjør dette. Motorkjøring for lading av batteri er ikke tillatt, unntaksvis kan det kun skje når det ikke sjenerer andre. Etter avtale med ansvarshavende vakt, kan det avtales lån av foreningens aggregat til lading for start av motor osv. 

III: Klubbhuset 

Klubbhuset vil i sesongen være åpent og tilgjengelig for medlemmer i helgene fra og med fredag kveld til søndag ettermiddag. Oustøy-komiteen vil sørge for åpning og lukking. Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med ansvarlig vakt eller Oustøykomiteens leder. 

IV. Seiljoller, ynglinger og øvrig materiell

Optimistene og seilbrett o.l kan brukes av medlemmene. Bruk dette med sunn fornuft. Husk på å rydde opp etter deg etter bruk. Seil, mast, kjøl og ror til  Optimistene samt annet materiell skal legges på plass. Dør til kjeller under huset skal låses. Optimistjollene skal hvelves på jollebryggen og låses. Nøkkelen er den gamle til portene i havnen i Frognerkilen. Si fra til Oustøy-komiteen hvis du finner feil eller mangler ved utstyret.

V. Skader 

Brukerne er ansvarlige for skader som de forsettelig eller uaktsomt påfører anlegget eller foreningens eiendeler. Skulle det derfor oppstå skader, eller skulle du oppdage skader som du ikke selv kan reparere på stedet, så meld fra til Oustøykomiteen så snart som mulig. 

VI. Myndighet
Vakten har ansvaret for anlegget under vakten og kan utvise skjønn i alle avgjørelser under vakten. Vakten forholder seg til reglementet for bruk av Oustøya og vaktinstruksen som er godkjent av foreningens styre. Vakten kan ved behov og tvister eventuelt henvise til leder av Oustøya komiteen som vil vurdere alle skriftlige henvendelser og behandle disse i henhold til foreningens reglement.

VII. Generelt 

Foreningen har leid området “vårt’ på Oustøya siden 1935. Leiekontrakten gir oss stor frihet under ansvar. Det er derfor viktig at vi hjelper hverandre med å holde ro og orden på området og ellers hvor vi ferdes på øya.For å unngå ubehagelige diskusjoner og situasjoner om medlemskap eller ikke, bevis derfor det med å følge opp punkt 1. Dermed blir oppholdet så behagelig som det skal være for alle parter. NB! Overtredelse av reglementet, ref. §6 D i foreningens lover.  

Vi ønsker med dette en riktig hyggelig og flott sommer og båtsesong. Styremedlem og leder i Oustøy-komiteen, Peer Morten Johannessen

Revidert 28. oktober 2021

Flere nyheter