Årsmøter – FB-1860

Årsmøte

Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne forslag som sendes til medlemmene senest 14 dager før årsmøte.

Forslag

Forslag til FB-1860 årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar. Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle vedtak skal fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i vedtektene. Blanke stemmer regnes ikke for avgitt, og registreres ikke. Fullmakter godtas ikke.

Neptun utgis av foreningen til årsmøtet hvert år og inneholder informasjon om foreningens drift siste år.

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer