Årsmøter – FB-1860

Årsmøte

Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne forslag som sendes til medlemmene senest 14 dager før årsmøte.

Forslag

Forslag til FB-1860 årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar. Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle vedtak skal fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i vedtektene. Blanke stemmer regnes ikke for avgitt, og registreres ikke. Fullmakter godtas ikke.

Neptun utgis av foreningen til årsmøtet hvert år og inneholder informasjon om foreningens drift siste år.

Flere nyheter

OSLO MARATON 16. SEPTEMBER 2023

Melding:Nabovarsel Oslo Maraton arrangeres 16. september 2023. Dette vil i større eller mindre grad få konsekvenser for beboerne i området rundt løypa og vi beklager

Les mer