Instruks for mastekran

Når du tar kranen i bruk, sjekk at bremsefunksjonen virker i det du begynner å løfte.


Se også etter skader på wiren og konstruksjonene ellers.

Vinsjen skal kun brukes til løfting av gods.
Løft av personer er ikke tillatt.
Ikke gå under hengende last
Ikke rør bevegelige deler under drift (tannhjul etc.)
Forlat aldri hengende last.
Ikke la lasten svinge da vaieren kan bli skadet.

Ikke sett inn bremsefunksjonen med olje eller fett da dette ødelegger bremseeffekten.

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer