Generelt
Havnen er betjent i havnekontorets åpningstider i sommersesongen, traller og
sanitæranlegget er tilgjengelig i samme periode.

Bryggene

Havneplass
Tildelt havneplass anses som personlig og kan kun benyttes til egen båt som er registrert i foreningens medlemssystem og til eget bruk.

Båt
Ved sesongstart om våren fester foreningen baugmerke på båter som ligger i havnen. Trenger du baugmerke av en eller annen årsak kan dette bestilles/hentes på havnekontoret. Baugmerke skal festes slik at det er godt synlig på babord side foran på båten. Hvis båten primært ligger med hekken mot bryggen trenger du et ekstra baugmerke som festes godt synlig på hekken.

Fortøyning

Bruk av strøm
I sommersesongen kan strøm kjøpes av havnekontoret, eller du kan bestille det på min side. For vintersesongen bestilles strøm sammen med søknad om plass i boblehavn.

Frognerkilen, august 2020
Styret