Priser havna

Havneleie Minstepris per båt er kr 3.675,-, deretter tillegg pr dm ut over to meter bredde: kr 105,- For medlemmer med båt i havnen kan man søke om jolle plass inntil total lengde 3m som koster kr 1.050,-. For medlemmer kan man søke om kajakk plass som koster kr 1.050,- årlig. StrømDøgnleie; pr. døgn kr […]

Fravær

Fravær bryggeplass FB-1860 tilbyr gjester å låne våre plasser når vi ikke benytter det. Så skal du være borte fra din havneplass mer enn 3 dager, husk å registrer ditt fravær i fraværskalender på «min side». 

Hengerbåt

Har du båt på henger kan denne få plass på opplagsplassen på Sjølyst/Karenslyst. Sesongen starter når plassen er ryddet etter vinteropplaget, fra ca. 1.juni til 15.september. Parkering av bil med/uten påkoblet henger krever at man har gyldig P-kort til bilen, eller at man har løst billett på parkeringsautomaten til bilen i tillegg til særskilt parkeringsavtale […]

Kurs i kappseilingsregler

Karl Petter Haugen presenter de nye kappseilingsreglene, og vi setter av tid til å gå gjennom praktiske situasjoner på regattabanen. Tidspunkt 27. april 2021. Arrangementet og link til webinaret vil bli lagt ut på FB1860s gruppe på Facebook. Åpent for alle medlemmer av FB1860. Vel møtt.