Bruk av mastestativ på Sjølyst

Mastestativet på Sjølyst er kun for medlemmer som har båten på land på Sjølyst i inneværende sesong (vinteropplag).

Alle master skal merkes godt synlig med navn, telefon nummer, din forening og medlemsnummer.

Mastestativet ryddes hver sommer og umerkede master vil bli destruert.

Er det behov for å lagre din mast utover fastsatt periode, kan du søke om lov til å la den ligge lenger ved å sende en mail til medlem@fb1860.no

For alle retningslinjer for bruk av opplagsplassen les opplagsreglementet her!

Flere nyheter

Sjekk båten din!

Det er mye snø på en del presenninger i havna og på opplaget på Sjølyst. Med mildværet som er meldt i dag 7. januar kan

Les mer