VIKTIG INFORMASJON VEDR. PARKERING

Det viser seg at det er utfordringer med å få kjøpt parkering på Sjølyst gjennom ny parkerings operatør (APCOA). Dette jobbes det med og vi håper at dette er i orden snart og beklager det inntrufne. 

Betalparkeringen på området trer derfor i kraft fra og med 04.06.24

Vi beklager det inntrufne.

Trond Ramstad – styreleder FB-1860

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer