VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. MARS 2024

FB-1860 sitt 164. ordinære årsmøte avholdes onsdag 20. mars 2024 klokken 18.00 – 21.00

Seilforeningen vil avholde sitt årsmøte fra 18.00 – 18.15, deretter fortsetter FB-1860 sitt ordinære årsmøte.

Sted Oslo Motorbåtforening sine lokaler på Sjølyst.

Kun fysisk oppmøte for medlemmer som har betalt kontingent foregående år har forslags, tale og stemmerett.

Neptun 2024 vil legges ut 15 dager før årsmøte på våre hjemmesider under lukket område (påloggig).

Vi viser til våre vedtekter § 11 Årsmøtet

Det blir enkel bevertning med noe å spise på for alle fremmøtte.

Flere nyheter