OSLO KOMMUNE BRYTER LOVEN

LIKEVEL SKAL SKØYEN-PLANEN TVINGES GJENNOM

Når ikke Oslo kommune følger plan- og bygningsloven, kommuneloven eller forvaltningsloven, hvorfor skal da vanlige folk måtte følge våre lover? Les hele artikkelen til Stig Hvide Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) her: https://www.akersposten.no/oslo-kommune-bryter-lover-likevel-skal-skoyen-planen-tvinges-gjennom/o/5-142-126494

Flere nyheter