SKRYT TIL ALLE MEDLEMMER

Vi fikk skryt av dykkerne som har ryddet bunnen under bryggene i foreningen gjennom «Rusken aksjon under vann».

Vi hadde lite søppel og farlig avfall i forhold til andre havner (f.eks Skarpsno). Dere har vært flinke til å ta med søppel i land. Fortsett med det!

Det som er funnet kan beundres bak klubbhuset «Prinsen» til mandag. 

Flere nyheter