MYE FRUSTRASJON PÅ RÅDHUSET

Det var trykket stemning i Rådhuset under folkemøtet om AP, MDG og SVs planforslag som medfører utkastelse av 1700 båter fra Bestumkilen. Les og del: https://www.knbf.no/2023/05/16/mye-frustrasjon-da-batfolket-krevde-svar-om-fjerning-av-tusenvis-av-batplasser/

Flere nyheter