FØLER OSS OVERHØRT OG OVERKJØRT

Båtmagasinet har et treffende referat fra Folkemøtet i Rådhuset: «Forbanna båtfolk møtte politikere:…» 
Les og del: https://www.batmagasinet.no/bestumkilen-batplass-batpolitikk/forbanna-batfolk-motte-politikere-foler-oss-overhort-og-overkjort/819608

Flere nyheter