UMERKEDE MASTER PÅ SJØLYST

Sesongen er i gang og vi ser at det ligger flere umerkede og uavhentede master i mastestativet på Sjølyst. Vi gjør oppmerksom på at disse vil fjernes og destrueres på dugnaden senere i vår. Så ta turen ned og sjekk at din mast er tydelig merket.
Informasjon gitt til medlemmer finner du her Bruk av mastestativ på Sjølyst
Reglement for opplaget finner du her Reglement for opplagsplassen på Sjølyst

Flere nyheter