NÅ TAR OSLO KOMMUNEN BÅTPLASSENE VÅRE

Båtforbundet (KNBF) mener kommunens planer kan bety slutten for båtlivet i Bestumkilen. 19 . april kom Byrådet med sin reguleringsplan for Skøyen.1500 båter og 199 båtplasser skal fjernes fra Bestumkilen. Oslo Motorbåtforening 1911 fjernes i sin helhet. Planen sendes til Oslo Bystyre, – hvor Ap, SP, SV, – med støtte fra Rødt har flertallet. Saken kan bli behandlet av Oslo Bystyre allerede i juni. 

Dersom Bystyret vedtar planen, blir hele båtmiljøet i Bestumkilen fjernet. Byrådet har ikke kommet med realiserbare forslag til erstatningsplasser. Byrådet mener at alle båtene skal ligge i sjøen hele året, uten muligheter for vedlikehold på land. 

Merk at vi ikke ønsker å bevare dagens situasjon i Bestumkilen. Også vi ønsker utvikling. Erstatningsplasser må på plass før et Bystyre-vedtak, gjerne med båtopplag i kjellerne til blokker.

Kommunen må også finne et område hvor vårens båtpuss kan gjøres, sammen med annet nødvendig vedlikehold.

Kjenner du noen i Oslo Bystyre, sentrale eller lokale politikere, så kontakt disse, uansett hvor du bor. Planen fra Byrådet inneholder store mangler og feil. Her må vi alle bidra – det er nå det gjelder. Gi gjerne innspill til din båtforening eller KNBF.

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer