BÅTLIVSUNDERSØKELSEN 2023

Kongelig Norsk Båtforbund har kommet med en ny undersøkelse om norsk fritidsbåtsliv. Her kan du finne oppdaterte data om båtlivet siden forrige undersøkelse i 2018. På denne siden vil du finne blant annet en video på 10 minutter, faktafolder (et sammendrag av den nasjonale hovedrapporten) og 6 regionrapporter (utvalgte detaljer for det enkelte fylke).

Lenken finner du her: https://www.knbf.no/batlivsundersokelsen/

Flere nyheter