HEDER OG ÆRE PÅ ÅRSMØTET

Bjørn Isaksen fra ordenskomitéen delte ut følgende utmerkelser:

Hederstegn i gull med diplom til Jan Sverre Christensen (medlem fra 1976)
– Deltatt mange år i Oustøyakomitéen
– Ansvarlig for Neptun i 15 år

Hederstegn i sølv med diplom til Arne Gunnar Solemsjø (medlem fra 1996)
– Mange år som bryggeansvarlig på brygge 6
– Deltatt i en årrekke i prosjektet med den dampdrevne veteranbåten Alexandra

Diplom til Bente Bakke Grimseid (medlem fra 1997)
– Styret i seilforeningen – vara fra 2019 og leder fra 2020
– Styret i Frognerkilens båtforeningen av 1860 – nestleder fra 2022

Hederstegn i sølv med diplom til Helge Rognved (medlem fra 2005)
– Styret i seilforeningen – vara 2014/2015
– Styret i Frognerkilens båtforeningen av 1860 – vara fra 2015 og styremedlem junioravdelingen, HMS ansvarlig og opplag fra 2016

 

Flere nyheter