HEDER OG ÆRE PÅ ÅRSMØTET

Bjørn Isaksen fra ordenskomitéen delte ut følgende utmerkelser:

Hederstegn i gull med diplom til Jan Sverre Christensen (medlem fra 1976)
– Deltatt mange år i Oustøyakomitéen
– Ansvarlig for Neptun i 15 år

Hederstegn i sølv med diplom til Arne Gunnar Solemsjø (medlem fra 1996)
– Mange år som bryggeansvarlig på brygge 6
– Deltatt i en årrekke i prosjektet med den dampdrevne veteranbåten Alexandra

Diplom til Bente Bakke Grimseid (medlem fra 1997)
– Styret i seilforeningen – vara fra 2019 og leder fra 2020
– Styret i Frognerkilens båtforeningen av 1860 – nestleder fra 2022

Hederstegn i sølv med diplom til Helge Rognved (medlem fra 2005)
– Styret i seilforeningen – vara 2014/2015
– Styret i Frognerkilens båtforeningen av 1860 – vara fra 2015 og styremedlem junioravdelingen, HMS ansvarlig og opplag fra 2016

 

Flere nyheter

Seilbåten Roxanne

Seilforeningen har en en seilbåt som kan brukes av foreningens medlemmer. Denne kan lånes til turer, og båten deltar også på Ullern Cup og Oustøyaregattaen.

Les mer