Parkering på Sjølyst ifbm. vårpuss av båt

Driver du med båtpuss på Sjølyst i mars, april og mai 2023, skriv ut medlemskortet fra din side, skriv på telefon nummer og legg i bilvinduet mens du pusser båt. Det er et generelt forbud mot å parkere over 3 timer på Sjølyst i vinterhalvåret, men jobber du på båten vil dette forbudet fravikes mot legitimering.

Merk at lenger parkering som ved utenlandsreiser, jobb parkering hver dag osv. ikke er tillat i perioden 🙂

Formannen

Flere nyheter