Velkommen til årsmøte 2023

FB-1860 sitt 163. ordinære årsmøte avholdes onsdag 29. mars 2022 klokken 18.00 – 21.00

Seilforeningen vil avholde sitt årsmøte fra 18.00 – 18.15, deretter fortsetter FB-1860 sitt ordinære årsmøte.

Sted Oslo Motorbåtforening sine lokaler på Sjølyst.

Kun fysisk oppmøte for medlemmer som har betalt kontingent foregående år har forslags, tale og stemmerett.

Neptun 2023 vil legges ut 15 dager før årsmøte på våre hjemmesider under lukket område (påloggig)

Vi viser til våre vedtekter § 11 Årsmøtet

Det blir enkel beverting med noe å spise på for alle fremmøtte.

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer