Om den nye områderegulering for Skøyen 2023

Det foregår et arbeide i Oslo kommune for å regulere bort opplagsarealene på Sjølyst. KNBF jobber tett med foreningene og har oversendt følgende informasjon til oss.
Det er forventet at det fattes et vedtak allerede i mars, så les og del – det er nå det gjelder!

Formannen

Ærede medlemmer.

Vedlagt finner dere et dokument som belyser Konsekvensene for fritidsbåtene i Oslo når båtopplaget forsvinner innerst i Bestumkilen grunnet Områdereguleringen for Skøyen. Byrådet sin plan er at reguleringen sendes over til Byutviklingsutvalget  før Påske.

Her skal saken forberedes for et vedtak i Bystyret. 

En forutsetning for Områdereguleringen for Skøyen er at kommunen har det økonomiske ansvaret for etableringen av erstatningsplasser. Vedlagte notat viser at vi ikke lenger kan stole på denne forutsetningen. Det kan bli meget kostbart å ha fritidsbåt i Oslo. 

            Ytterlig belysning av saken i etterkant av årsmøte mandag 27. februar.

            Hilsen KNBF Region Øst.

Flere nyheter

OSLO MARATON 16. SEPTEMBER 2023

Melding:Nabovarsel Oslo Maraton arrangeres 16. september 2023. Dette vil i større eller mindre grad få konsekvenser for beboerne i området rundt løypa og vi beklager

Les mer