Avfalls håndtering på Sjølyst i vinter

Avfalls kontainer er i vinter fjernet fra området for å hindre uvedkommende å kaste avfallet sitt i foreningen sin kontainer. Miljø kontaineren er låst av samme årsak.

Vi beklager ulempen dette kan medfører for våre medlemmer og ber alle ta med seg sitt avfall og håndtere det miljømessig andre steder.

Begge kontainere vil selvfølgelig tilgjengeliggjøres fra våren av 🙂

Flere nyheter