Ekstraordinært årsmøte 19.september 2022 kl. 18:00

FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860
ønsker velkommen til  ekstraordinært årsmøte den 19. september 2022 kl. 18:00
Møtet holdes utenfor mastehuset på Sjølyst 

Dagsorden:
1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder
2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
3. Valg av møteleder
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
6. Prisendring for bruk av strøm i boblehavn

Årsmøtet den 30. mars 2022 besluttet å beholde prisen for bruk av strøm i boblehavn uendret fra vinteren 2021/2022.  Prisen på 400 kroner gir anledning til å bruke inntil 100 watt gjennom hele vinteropplaget.

Strømprisene har økt siden årsmøtet i mars og det er fortsatt usikkert hva strømprisen kommer til å være gjennom vinteren.  Dersom det eksempelvis brukes 100 watt gjennom de 181 døgnene fra 16. oktober til 15. april, blir totalt forbruk 434 kWh.  Om strømprisen er 2,50 kr/kWh og nettleien 0,50 kr/kWh vil dette koste 1 303 kroner.  Foreningen vil i så fall få et underskudd på 903 kroner per strømavtale.  Sist sesong var det 264 som hadde slik avtale, slik at foreningens tap ville blitt 238 000 kroner.

Styret foreslår derfor at prisen på bruk av strøm i boblehavn økes til 1 200 kroner.  En slik økning vil bidra til å redusere foreningens forventede underskudd på salg av strøm.

For å gi mulighet til å bruke strøm sporadisk, for eksempel til å lade batterier, foreslås det at man kan kjøpe døgnbillett for strøm for 30 kroner.

Forslag til vedtak:
Det ekstraordinære årsmøtet vedtok at prisen for bruk av strøm i boblehavn i vintersesongen 2022/2023 skal være 1 200 kroner.  Det kan alternativt kjøpes strøm for 30 kroner per døgn.  I begge tilfeller er maksimal tillatt effekt 100 watt.

VEL MØTT!
Med vennlig hilsen
Frognerkilens Båtforening av 1860

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer