Vinterhavnen stenger 10 April.

Vinterhavnen stenger 10.april.

Alle båter som ikke har sommerplass må være fjernet innen denne datoen. Eventuelt behov for midlertidig leie utover 10.april må være avtalt med havnekontoret i forkant.

Båter i vinterhavn som har annen plass i sommerhavn bes flyttet til sommerplass så snart som mulig, senest innen sommerhavnen åpner 19.april. Plassnummer legges ut på min side så snart dette er klart.

Flere nyheter