Forslag til årsmøte 2022

Styrets formann beklager feil på denne posten i forhold til dato for innsending av forslag til årsmøte. Korrigering er gjort under og i vedtekter.

Trond Ramstad

Vi minner om at alle forslag til årsmøte 2022 skal sendes foreningen innen 1. januar 2022 ref. vedtektene § 11.

§ 11 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med årsberetning, regnskap,
budsjett og innkomne forslag sendes medlemmene senest 14 dager før. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 1. januar. Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet.

Vedtektene finner du her

Flere nyheter

H-båt regatta avlyses

Pga. dårlig værforhold i dag avlyses H-båtregattaen. Vi utsetter arrangementet til våren. Vi holder likevel Prinsen åpen fra kl. 18 i dag, så kom gjerne

Les mer