Forslag til årsmøte 2022

Styrets formann beklager feil på denne posten i forhold til dato for innsending av forslag til årsmøte. Korrigering er gjort under og i vedtekter.

Trond Ramstad

Vi minner om at alle forslag til årsmøte 2022 skal sendes foreningen innen 1. januar 2022 ref. vedtektene § 11.

§ 11 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med årsberetning, regnskap,
budsjett og innkomne forslag sendes medlemmene senest 14 dager før. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 1. januar. Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet.

Vedtektene finner du her

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer