Priser havna

Havneleie

Minstepris per båt er kr 3.675,-, deretter tillegg pr dm ut over to meter bredde: kr 105,-

For medlemmer med båt i havnen kan man søke om jolle plass inntil total lengde 3m som koster kr 1.050,-.

Strøm
Døgnleie; pr. døgn kr 35,-
Fast tilkoblet hele sesongen; kr 1.910,-. Kan etterbestilles fra Min Side.

Nattevakt
Nattevaktgebyr er en del av havneleien, og gebyret faktureres sammen med leien.

Portbrikke kr 225,-

Korttidsleie/gjesteplasser sommerhavn
Foreningen har noen plasser som kan leies ut midlertidig for kortere perioder i forbindelse med plasshaveres fravær.

Pris medlemmer
Båt med total lengde inntil 6 meter kr 60,- pr. døgn
Båt med total lengde mellom 6 og 10 meter kr 115,- pr. døgn
Båt med total lengde over 10 meter kr 170,- pr. døgn
For tilkobling til strøm betales i tillegg kr 35,- pr. døgn.

Gjester betaler
Båt under 10 meter kr 280,- pr. døgn
Båt over 10 meter kr 340,- pr. døgn

Boblehavn

For båter med bredde inntil to meter betales minstepris. For båter med bredde over to meter betales minstepris pluss et tillegg pr 10 cm bredde ut over to meter.

Fradrag for innskudd bortfaller.

Minstepris: kr 3.378,-

Tillegg pr dm utover to meter bredde: kr 70,-

Strøm, maksimum 100W, kr. 1.270,-

 

 

 

 

Flere nyheter

OSLO MARATON 16. SEPTEMBER 2023

Melding:Nabovarsel Oslo Maraton arrangeres 16. september 2023. Dette vil i større eller mindre grad få konsekvenser for beboerne i området rundt løypa og vi beklager

Les mer