Priser opplaget

Medlemmer tilbys mulighet for løft og lagring av egen registret båt i vinter og sommer sesongen.

Vinter opplag

Båtens totale lengde (inkl. ev. baugspryd, badeplattform, daviter el.a.) legges til grunn og ganges med bredde.

Minstepris er kr. 3.853-, dette tilsvarer 21m2, deretter koster det kr. 184,- pr. m2 for båtens areal. Høytrykksspyling av bunnen, bukker/støtter samt opptak og utsett er inkludert i prisen. Båt i opplag som står på egen henger i vintersesongen betaler minstepris. Båt nr. 2 kan gis plass etter egen søknad, dersom det er ledig kapasitet etter søknadsfrist. Det tilbys i utgangspunktet kun plass til en båt pr. medlem. Båt nr. 2 faktureres derfor som ikke-medlem, med dobbel pris.

Tilgang til å åpne bommen i vintersesongen med telefon gis alle med båt registrert i vinteropplag.

Avbestilling / endring av tidspunkt for opptak belastes med kr. 263,-

Sommer opplag

Båter med under 10 meter total lengde koster kr. 1.838,- for inntil en uke på land. Båter med over 10 meter total lengde koster kr. 2.363,- for inntil en uke på land. For landligge utover den første uken betales kr. 630,- pr. påbegynte uke Prisene inkluderer løft, spyling av bunnen, bukker og utsett. Sommer løft kan bestilles via «min side» og løft åpnes basert på bemanning til en hver tid.

Mastehuset
Leie av skap kr 420,-, faktureres etterskuddsvis hver høst.

For å ha båt på egen henger i sommer sesongen på Sjølyst, kan du lese mer her: https://3bpvxzzxrvt1y5rl.prev.site/2021/04/29/hengerbat/

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer