Hengerbåt

Har du båt på henger kan denne få plass på opplagsplassen på Sjølyst/Karenslyst.

Sesongen starter når plassen er ryddet etter vinteropplaget, fra ca. 1.juni til 15.september.

Parkering av bil med/uten påkoblet henger krever at man har gyldig P-kort til bilen, eller at man har løst billett på parkeringsautomaten til bilen i tillegg til særskilt parkeringsavtale på båthenger.

Bil med henger skal kun parkeres på anvist plass for båthengere.

Båthengeren skal merkes med en spesiell merkelapp som utleveres ved avtaleinngåelse/betaling.

Ønsker du plass tar du kontakt direkte med Sjølyst Marina på:

https://sjølystmarina.no/produkt/hengeravtale/

epost: post@sjolystmarina.no

Det er rampe for utsett på Karenslyst

Flere nyheter