Fravær

Fravær bryggeplass

FB-1860 tilbyr gjester å låne våre plasser når vi ikke benytter det. Så skal du være borte fra din havneplass mer enn 3 dager, husk å registrer ditt fravær i fraværskalender på «min side». 

Flere nyheter