Viktige datoer

Søknad om vinteropplag gjøres via »min side»

Fristen for innbetaling av vinteropplag er 1 september.
Faktura utstedes på «min side» umiddelbart ved søknad om plass.

I september kan man bestille av opptak skjer via «min side» på FB-1860.no.
Kalenderen åpnes trinnvis, vi er avhengig av fulle dager for å bli ferdige i tide.

I april åpne kalender for bestilling av utsett.

Etter 25. maier det ikke tillatt å ha sin båt på land på Sjølyst.
Hvis helt spesielle forhold forhindrer sjøsetting må det sendes skriftlig begrunnet søknad til styret i god tid før denne dato.
Hvis søknaden innvilges må det betales sommeropplagsavgift og eventuelle flyttekostnader til annen plass.

Flere nyheter