Viktige datoer

Søknad om vinteropplag gjøres via »min side»

Fristen for innbetaling av vinteropplag er 1 september.
Faktura utstedes på «min side» umiddelbart ved søknad om plass.

I september kan man bestille av opptak skjer via «min side» på FB-1860.no.
Kalenderen åpnes trinnvis, vi er avhengig av fulle dager for å bli ferdige i tide.

I april åpne kalender for bestilling av utsett.

Etter 25. maier det ikke tillatt å ha sin båt på land på Sjølyst.
Hvis helt spesielle forhold forhindrer sjøsetting må det sendes skriftlig begrunnet søknad til styret i god tid før denne dato.
Hvis søknaden innvilges må det betales sommeropplagsavgift og eventuelle flyttekostnader til annen plass.

Flere nyheter

Seilbåten Roxanne

Seilforeningen har en en seilbåt som kan brukes av foreningens medlemmer. Denne kan lånes til turer, og båten deltar også på Ullern Cup og Oustøyaregattaen.

Les mer